Filmvisning

18 oktober får Uppsala Hemslöjdförening besök av Upsala-Ekebysällskapet med Barbro Råsbrant, Christer Fredlund och Berit Berne. Vi får höra om fabriken och dess verksamhet med filmvisning och föremål ur produktionen. Publiken är välkommen att med sig eget föremål för att höra dess specifika historia.
Plats: Upplandsmuseet / Kaniken, Västra Ågatan 16, ingång på gården
Tid: kl. 18-20.
Kvällen är gratis för Hemslöjdens medlemmar, medföljande gäst 40:-.
Begränsat antal platser, anmälan till Tiina.kivelio@gmail.com senast 15 oktober.

Sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer om föreningen: www.upsala-ekebysallskapet.se