EN VÄRLD FULL AV TECKEN – genom 20 slöjdares händer, Lycksele

EN VÄRLD FULL AV TECKEN – genom 20 slöjdares händer
Öppettider på Skogsmuséet, Lycksele:
Öppettider mån-sön 10-16.
Utställningen står i lokalen Huggarepoken.

Utställningen har under våren och sommaren varit på Åsele Bibliotek och vandrar sedan vidare till Skogsmuséet i Lycksele.

”I en värld full av tecken, mönster och symboler kan det vara svårt att ta fasta på något. Överallt dit vi vänder vår blick finns de där att urskilja, mönstret i det vävda tyget, tecknen i tiden och symbolerna som följer oss i vardagen. Ibland döljer de sig i en blommas blad, i trädens rotsystem under marken, eller i ett pärlband av nedärvd kunskap.

I utställningen får vi ta del av 20 västerbottniska slöjdares verk, som alla är en värld i sig. De har alla fötts ur en tanke om ett tema och sedan realiserats genom slöjdarens händer i något av materialen rot, näver, trä, järn eller horn.”