Drop-in-cirkel: Trådslöjd

Nybörjare och vana trådslöjdare, alla är lika välkomna varje onsdagsförmiddag under hösten!

Trådslöjdscirkeln har tidigare träffats i NBV:s lokaler men flyttade till Drottningholmsvägen hösten 2017.

Du betalar per gång och faktureras i efterhand.