Tälj för trädgård

Välkommen till en kurs i trädgårdsslöjd!

Vi kommer att slöjda olika typer av blom/växtstöd, odlingsskyltar, dekorationer av slyvirke

och återbruksmaterial. Kursen riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs. Väl mött!

 

För anmälan och information kontakta
Marie Aksnes kl. 18-20 på tel. 070-340 86 94 eller skicka e-post till info@medelpad.hemslojden.org.