Dräktsömnad

Lär dig sy egna delar till orsadräkten med handledning. Kom de gånger du behöver handledning.