Datakurs för hemslöjdare i Norberg

Första träffen för kursen för dig som anmält intresse för att lära hur du blir synlig på sociala medier.

Vi får lära mer om Facebook, Instagram och andra kanaler. ABF håller med kursledare och vi med nyfiken och vetgirigheten.

Kursen är fulltecknad men kan komma att dubbleras.