Brodera bottensöm

Bottensöm är ett sätt att fylla tomma ytor. Det finns en oändlig variation på bottnar.

Ledare: Annika Nilsson

Tid: lördag 8 februari 2020 kl 10-16

Plats: Kristianstad, lokal meddelas senare.

Kostnad: medlem 400 kr, övriga 450 kr

Ta med: Sybåge och sax, samt eget material om du vill. Det kan annars köpas av kursledaren, som du når på 070-657 19 12.

Anmälan: senast 24 januari 2020, till Margareth Persson, 073-3122424 eller margareth.persson@gmail.com