Årsmöte, nytt datum

Välkommen till Årsmöte 2021. Föreningen bjuder på lunch och eftermiddagsfika. Efter årsmötesförhandlingar och lunch blir det tipsrunda med med slöjdfrågor och workshop där vi gör gräskronor. Vill man enbart deltaga i årsmötesförhandlingarna går det bra. Anmälan och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 maj.