Årsmöte Mora Hemslöjdens Vänner

Årsmöte Mora Hemslöjdens Vänner

19 februari.

Kaplagården kl.19.00.
För alla medlemmar kommer program och dagordning att skickas ut tillsammans med kallelse.