Årsmöte i Uppsala Hemslöjdsförening

Torsdag 25 februari kl 19.Mingeltid från 18.45.

Årsmötet kommer att digitalt med mötesprogrammet Zoom.

Zoom (zoom.us) är enkelt att använda via webbläsare (ger mest delaktighet) eller mobil. Praktiska instruktioner liksom möteshandlingar kommer att skickas ut till dig som anmält dig (eller sagt till att du vill ha, även om du inte kommer på mötet).

Anmälan är obligatorisk.I gengäld kan du anmäla dig ända fram till kl 18 mötesdagen.

E-posta till inga-lill.cras@telia.com

Om du har någon fråga du vill att vi ska ta upp, e-posta Inga-lill. Du kan förstås även ta upp frågan på mötet.

Mötet kommer att se ut som vanligt med möteshandlingar och val av styrelse. Vi hoppas på förståelse att vi i år har förberett vem som ska vara mötesordförande, sekreterare och rösträknare. Detta för att klara av ett digitalt möte på bästa sätt.

 

Med förhoppning om stor uppslutning!

Styrelsen för Uppsala Hemslöjdsförening

Tiina Kiveliö

Inga-lill Cras

Karin Stålberg

Ellinor Hallbäck

Marianne Jonsson