ÅRSMÖTE – Digitalt!

Kallelse till årsmöte i Leksands Hemslöjdsvänner.  OBS! DIGITALT

Lördagen 13 februari kl. 14.00. Årsmötet hålls digitalt!

Vi kommer att använda plattformen Teams som är lätt att använda. Efter anmälan skickas instruktioner.

OBS! Anmälan sker via e-post senast den 8 februari. På årsmötet kommer förslag till nya stadgar att behandlas! Handlingar skickas med e-post efter anmälan.

 

Anmälan till elisabet.eronn@telia.com

Info tel. 070-559 25 55.