Årsmöte

Vi börjar med soppa, bröd och kaffe. För att vara säker på att få mat ska du anmäla dig på tel 0709 655 318 eller via mejl tillhemslojd.halmstad@gmail.com  senast den 19 februari.

18.00 En kort introduktion till det nya konstmuseet.

Vi kommer att ha med vårt traditionella lotteri. Slöjdmaterialbytarbordet blev mycket uppskattat föregående år så det upprepar vi. Ta alltså med slöjdmaterial som läggs ut på ett bord. Alternativt fylla en påse för 20 kr.

JOLA berättade på Hemslöjdens dygn om sitt konsthantverk. På detta årsmöte kommer en av hennes caper att lottas ut till deltagarna i årsmötet!

Dagordning, stadgar, verksamhets- och revisionsberättelse samt program för 2020 delas ut vid årsmötet. En viktig punkt på detta årsmöte är förslag till nya stadgar. De togs vid vårt extra årsmöte 7 september och ska nu upp för andra gången för att fastställas. Verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till nya stadgar skickas i förväg om du hör av dig om detta.