Årsmöte

Välkommen till årsmöte med Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening den 11 juni kl.14

Mötets innehåll:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport etc. kommer att finnas innan mötet startar

Föreläsning om hembygdsgården av Rita Södergård – ordförande i hembygdsföreningen

Smörgås med varm dryck

Rita kommer att närvara och föreläsa

Rita Södergård och hembygdsgården (Facebook)

Mötet hålls utomhus och vid dåligt väder i Coronasäker lokal