Arbeta med ull – tova, sticka, virka eller gör vad du vill

Vi träffas och tovar eller arbetar med ull på annat sätt.

Vi träffas första gången torsdagen 24 januari kl 18 – 21 och därefter 1:a och 3:dje torsdagen i månaden (8 gånger).

Vi våt- och torrtovar, stickar, virkar eller gör något annat i ull.

Anmälan görs till Ing-Marie Walldén tel 070-4236845