Anundsjösöm

Prova på Anundsjösöm,
Plats: Murberget. Tid: 18-21.

Ingrid Eklund, Sollefteå förevisar tekniken och hjälper oss komma igång.

Samarbete med hemslöjdskonsulenterna.

www.vnmuseum.se