Akalla ateljé

Akalla ateljé är en del av höstens kvinnoträffar i Akalla by. Här finns möjlighet till olika former av textilt skapande under slöjdhandledare Sahar Ayals ledning.

Under kvällen erbjuds också yoga, dans, utegym, matlagning och gemensam middag. Läs mer här:
https://www.facebook.com/events/1284989438349694

Samarrangemang mellan Kista Sportsclub, Stockholms läns hemslöjdsförening, Refo, Hej främling! och Healthy Women