1000 år av rya på knappa timmen

Digital aktivitet
yamatta med vit botten korsande linjer i orange samt detaljer som plus eller kors mönster i blått

Under Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsmöte den 13 april har vi bjudit in Åsa Viksten Strömbom, väverska, kursledare och författare, att hålla ett föredrag om ryor.

Föreläsningen handlar om ryans historia från bädd till golv. Åsa berättar främst om slitryan, det vill säga rya för bädd och båt men även prydnadsryorna kommer att nämnas. Slitryorna hade en stor utbredning i södra och mellersta Sverige men hade en särställning i Uppland. Den har också varit en betydande handelsvara. Vi får bland annat höra hur den använts, var den förekommit, hur den framställts och vilka material som använts.

Du som är medlem i någon av våra föreningar i Dalarna kan delta.

Årsmötetsförhandlingarna pågår mellan kl.15 – ca.16

Föreläsningen börjar ca. kl. 16