Krukmakare? Dags att ansöka om gesällbrev!

Den 19 augusti är det möjligt att avlägga gesällprov på Formakademin i Lidköping. Sista ansökningsdag är 1 juni för ansökan om gesällprov eller ansökan om validering.

Krukmakare som drejar lera

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.

Sista ansökningsdag 1 juni

Den 19 augusti är det möjligt att avlägga gesällprov på Formakademin i Lidköping. Sista ansökningsdag är 1 juni för ansökan om gesällprov eller ansökan om validering.

Tre snabba frågor till krukmakargesäll Maria Hansdotter

Krukmakaren Maria Hansdotter är en av tio hantverkare som tog gesällbrev via Hemslöjden 2021. Hon utförde provet inför publik på Formakademin i Lidköping.

Maria Handotter vid drejskivanVarför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev?

– För att kunna styrka min yrkesskicklighet inom mitt hantverk.

Vad fick du göra i ditt gesällprov?

– Jag fick visa upp färdig brukskeramik, genomföra ett teoretiskt prov samt ett praktiskt prov. Under själva provdagen fick jag serietillverka tallrikar, skålar, koppar med hänkel samt tillbringare med hänkel. Jag valde att använda tre olika tillverkningsmetoder för att visa på min bredd inom krukmakaryrket: drejning, formning samt gjutning.

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation?

– Jag förväntar mig att Hemslöjden fortsätter att garantera en yrkesskicklighet bland hantverkare, då det leder till att kompetens värderas och eftersöks. Genom att pröva gesällen bidrar Hemslöjden till att hantverket lyfts fram och att fler värdesätter det handgjorda.

Läs hela intervjun med Maria Hansdotter

 

Mer information om gesällbrev i krukmakaryrket

Här hittar du aktuella provbestämmelser

Läs mer om gesällbrev och mästarbrev

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-545 494 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org