Gesäll- och Mästarbrev inom Krukmakaryrket

Gesäll- och mästarbrev är internationella bevis på yrkesskicklighet. Krukmakare ansöker senast 1 juni.

Svartvit bild av händer som drejar lera

Gesällbrev i krukmakaryrket

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund poserar i verkstad.

Krukmakargesällerna Michelle Reeve och Maria Englund. Foto: Stefan Andersson

Ett gesällbrev kan sökas av den som har minst 3500 timmars dokumenterad utbildning eller erfarenhet i yrket. Sista ansökningsdag att ansöka om gesällprov i krukmakaryrket är den 1 juni.

Provet genomförs 21 augusti i Lidköping. Utöver ett godkänt prov krävs också stor teoretisk och praktisk kunskap inom området. Därefter är det Sveriges Hantverksråd som utfärdar själva brevet.

Krukmakaren Maria Englund gjorde sitt gesällprov live inför publik.

”Totalt var vi nio stycken som prövade för gesällbrev. Men vi var bara två som gjorde proven under en och samma dag. Övriga hade skickat in arbetsprover. För mig kändes det viktigt att få bli bedömd också under själva arbetet och inte enbart utifrån föremålen.”

Provbestämmelser gesällbrev i krukmakaryrket

Mästarbrev i krukmakaryrket

För att ta mästarbrev i krukmakaryrket behöver du ha gesällbrev och minst 6 års erfarenhet i yrket. Du kan då söka till Mästarutbildningen. Läs mer i provbestämmelserna nedan.

Provbestämmelser mästarbrev i krukmakaryrket

Krukmakarmästare

Krukmakaren Lars Andersson tar emot mästarbrev i Stadshuset

Lars Andersson tar emot mästarbrev i krukmakaryrket

En som vet hur det känns att ta mästarbrev i krukmakaryrket är Lars Andersson som driver Skansens och Fårö Krukmakeri tillsammans med kollegan Nina Lilljeqvist.

Lasse är krukmakare med rötterna i den skånska leran och har lång erfarenhet av såväl saltglaserat stengods som traditionellt lergods. Med över trettio år som verksam krukmakare är han en av många eldsjälar inom svenskt krukmakarhantverk, prisbelönt för design och yrkesskicklighet.

”Mästarbrevet blir kronan på verket i en lång karriär som krukmakare. Det betyder mycket för mig personligen, men även för branschen i sin helhet. Det höjer yrkets status och bör på sikt ge en kvalitetssäkring!”

Stefan Andersson berättar om hur du blir gesäll eller mästare i krukmakaryrket

I granskningsnämnden för krukmakaryrket sitter Stefan Andersson, krukmakare, Nina Bergqvist, keramiker och lärare på Formfabriken, Calle Forsberg, krukmakare och Anna Lindell, krukmakare. I filmen nedan berättar Stefan mer om hur du går tillväga för att bli gesäll eller mästare i krukmakaryrket.

Läs mer om gesäll- och mästarbrev

Kontakta gärna mig för frågor om gesäll- och mästarbrev i krukmakaryrket!

Agneta Carlson i denimskjorta framför vit strukturvägg.

Agneta Carlson
+46 (0)8-545 494 52
agneta.carlson@hemslojden.org