Välkommen på seminarium om hållbart samlande

Välkommen till det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar där vi fokuserar på urval, förvaring och konservering under begreppet hållbart samlande.

Den 30 augusti är det dags för det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar. Den här gången samlas vi hos Nämnden för hemslöjdsfrågor i Stockholm för att diskutera begreppet hållbart samlande.

Flera intressanta föreläsare guidar oss från insamlingspolicy, urval och konservering till att samla in idéer och processer i syfte att föra dem vidare.

Vi blickar även framåt och funderar kring hur digitaliserade samlingar kan användas nu och i framtiden.

Seminariet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig då deltagarantalet är begränsat!

Anmäl dig här!

Program

Föremålen mår bra – så länge någon bryr sig

Att vårda och hantera samlingar – en kamp mot gifter, mott och mögel

Karin Björling Olausson, chefskonservator, Stiftelsen Nordiska museet

Hur samlar Upplandsmuseet för framtiden?

Vilka insamlingskriterier finns idag och hur ser arbetet med bevarande, vård och tillgänglighet ut? Och hur ska vi samla i framtiden?

Berit Schütz, avdelningschef Samlingar och Kerstin Åberg, antikvarie vid Upplandsmuseet.

Att föra vidare skaparprocesser

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är ett projekt som samlar in och bevarar enskilda slöjdares skisser, arbetsprover, foton och därigenom för vidare deras processer och slöjdfilosofi.

Katarina Spiik Skum /Anna Westman Kuhmunen, Áttje Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk

Nya perspektiv på gamla samlingar

En och samma samling kan läsas utifrån olika perspektiv och därigenom synliggöra sådant som annars inte blir synligt. En gammal samling kan bli relevant på helt nya sätt.

Elin Thomasson, Hälsinglands museum.

Textila samlingar hos Hälsinglands hembygdsgårdar

Presentation av pågående förstudie som undersöker behovet av och metoder för att bevara, tillgängliggöra och utveckla det textila kulturarvet via Leader utveckling Hälsingebygden”.

Sara Backström, föremålsantikvarie och Linnea Eriksdotter, konstvetare

 

Läs mer om Hemslöjdens samlingar här