Hallå hemslöjd

En utställning som visar ett stort urval slöjdprodukter ur Norrbottens läns Hemslöjdsförenings 137- åriga historia, donerad till Norrbottens museum. I utställningen finns även en avdelning med nytillverkade slöjdalster av föreningens medlemmar. Utställningen pågår till och med 27 oktober 2019.